SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Papier
  19. JÚN 2024
  Streda
 • Komunál
  25. JÚN 2024
  Utorok
 • Zber olejov
  03. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  04. JÚL 2024
  Štvrtok
FALKUŠOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC FALKUŠOVCE

Vznik obce Falkušovce sa datuje rokom 1200, kedy Wyd Štefan, jagersky kanonik prevzal zeme obce od Harachovho syna Falkoša, od ktorého pochádza aj meno obce. V roku 1220 dostáva sa ako kráľovské leno rodine Buttkay. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z roku 1290 – 1301. V záznamoch z roku 1343 meno obce bolo: “ Buttkai – Falkuš“. V roku 1411 kráľ Žigmund potvrdil vlastnícke právo rodiny Buttkay, ale mimo nich tu majú vlastnícke právo panstvá ražkovské a markovské. O rok neskôr, vtedy roku 1412 bola zaknihovaná rodina Alcseby na jednotlivé čiastky, roku 1437 Demeter Pozsegai a rodina Besseyö dostáva podiel. V roku 1343 dostáva obec názor: „Buttkai – Falkuš“ (Butkovské Falkušovce).