SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 67)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 Prenájom kultúrneho domu Odb.: Roma Civil Initiative
Dod.: Obec Falkušovce
100 €
2024 Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: ZIKRA s.r.o.
130 €
Dar 1/2024 Poskytnutie sponzorského daru Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: WAK s.r.o.
200 €
č.dodatku 15430348 Poskytovanie verejne dostupných služieb Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
A23477894 Poskytovanie verejne dostupných služieb Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
2 €
3950/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Magna Energie a.s.
15 €
2409319211 Poistenie majetku Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
1 299.36 €
MC14112023-001 Zhotovenie webstránky Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: WEBEX.digital s.r.o.
24 €
2409299355 Poistenie - protipovodňový vozík Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
31.83 €
1/2024 Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
2409263927 Úrazové poistenie Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
23.46 €
23/42/010/22 Organizovanie činnosti Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
RA-SNCA/20202136 Poskytnutie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
11705/2023 Poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
ZLP - 00325121 Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
662 €
2023 Audit účtovnej jednotky za rok 2022 Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
750 €
Dodatok č.5 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0 €
1/2023 komplexná odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: ZIKRA s.r.o.
130 €
A22152786 Verejne poskytované služby Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
23 €
KRHZ-KE-VO-124/2023 Súprava povodňovej záchrannej služby - Protipovodňový vozík Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0 €
Generované portálom Uradne.sk