SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 72)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2409477978 Poistenie osôb - PUPN 2 Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
30.15 €
2024/206 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14 000 €
3_2024 Zabezpečovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0 €
24/42/054/69 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
339.12 €
1424 258 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2/2024 Prenájom kultúrneho domu Odb.: Roma Civil Initiative
Dod.: Obec Falkušovce
100 €
2024 Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: ZIKRA s.r.o.
130 €
Dar 1/2024 Poskytnutie sponzorského daru Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: WAK s.r.o.
200 €
č.dodatku 15430348 Poskytovanie verejne dostupných služieb Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
A23477894 Poskytovanie verejne dostupných služieb Odb.: Obec Falkušovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
2 €
Generované portálom Uradne.sk