Obec Falkušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

História

Vznik obce Falkušovce sa datuje rokom 1200, kedy Wyd Štefan, jagersky kanonik prevzal zeme obce od Harachovho syna Falkoša, od ktorého pochádza aj meno obce. V roku 1220 dostáva sa ako kráľovské leno rodine Buttkay. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z roku 1290 – 1301. V záznamoch z roku 1343 meno obce bolo: “ Buttkai – Falkuš“. V roku 1411 kráľ Žigmund potvrdil vlastnícke právo rodiny Buttkay, ale mimo nich tu majú vlastnícke právo panstvá ražkovské a markovské. O rok neskôr, vtedy roku 1412 bola zaknihovaná rodina Alcseby na jednotlivé čiastky, roku 1437 Demeter Pozsegai a rodina Besseyö dostáva podiel. V roku 1343 dostáva obec názor: „Buttkai – Falkuš“ (Butkovské Falkušovce). Dokedy sa toto pomenovanie zachovalo nie je známe. V roku 1441 figurujú Falkušovce ako súčiastka budkovského hradu a pánom Falkušoviec je rodina Buttkay. Rok 1474 prináša nové panstvo – je ním Bálint Pesthi, v roku 1551 je už pánom Falkušoviec Albert Soós. Súpis v roku 1598 vyznačuje 9 majiteľov. Panstvo sa však stále menilo a už v roku 1601 sú majiteľmi Štefan Pogány a Ján Munkacsy, ale v roku 1614 Katarína Zoltayova a Andrej Buttkay si vykonávajú vlastnícke právo na jednotlivé čiastky. Až do pozemkovej reformy boli veľkostatkármi na pozemkoch falkušovských Artur Kazinczy a vd. Boronkay Jurajova.
V roku 1600 malo sídlisko 15 poddaných domov. Neskôr obyvateľov a domov ubúdalo, takže v období r. 1715 – 1720 tam hospodárili 4 poddanské domácnosti. V roku 1715 mala obec 22 opustených a 4 obývané domy, v roku 1787 55 domov a 434 obyvateľov, v roku 1828 bolo v obci 76 domov a 570 obyvateľov, v roku 1826 76 domov a 570 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a zapojili sa do roľníckeho povstania roku 1831.
Škola bola založená roku 1836. Kamenná škola bola postavená roku 1908 dp. Mikulášom Čudákym. V školskom roku 1969/1970 je škola dvojtriedna. S koncom školského roka 1984/1985 sa končí aj celková funkcia základnej školy. Deti boli pridelené do základnej školy v Bracovciach.
K obci patril aj majer menom: „Blaty“ .Patril grófovi Surenyimu, ktorý sa zdržiaval niekde na Morave. Roku 1925 bol následkom pozemkovej reformy rozparcelovaný.
Grécko-katolícky kostol bol vystavený z fundácie Andreja Kazinczyha a Baltazára Aiozdorfera roku 1778. Postavený bol drevený kostol, až neskôr z kameňa, pravdepodobne v polovici XIX. Storočia. Kostol v dnešnej podobe pochádza z roku 1779. V tom istom roku bola založená aj fara. Taktiež len drevená, až roku 1856 bola postavená kamenná.